Všeobecné obchodné podmienky pre e-shop

Tieto všeobecné obchodné podmienky („Podmienky“) upravujú práva a povinnosti Vás, ako kupujúcich a Nás ako predávajúceho v rámci vzťahov uzavretých prostredníctvom E-shopu na webových stránkach www.tekovskymed.sk

Všetky informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov sú obsiahnuté v zásadách spracúvania osobných údajov.

1. NIEKTORÉ DEFINÍCIE

Predávajúci: Martin Krajčík – SHR, Rudno nad Hronom 145, 966 51, IČO: 48174190 DIC:1077954427, zapísaný v živnostenskom registri v Živnostenskom registri Okresného úradu Žiar nad Hronom, registrácia č. 680-19230

Predávajúci je súčasne aj samostatne hospodáriaci roľník. Vedený v evidencii obce Rudno nad Hronom od 01.02.2016 pod číslom osvedčenia 1/2016 a doplnením osvedčenia zo dňa 08.08.2019 pod číslom 1/2019.

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj

Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica

Odbor výkonu dozoru: 048/4124969

Kupujúci: Kupujúcim sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá uskutočnila nákup v internetovom obchode tekovskymed.sk (ďalej len e-shop). Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že bol oboznámený s VOP a súhlasí s nimi. Potvrdením a odoslaním objednávky kupujúci vstupuje do bochodného vzťahu s predávajúcim.

Tovar a ceny: Pod tovarom sa rozumejú produkty nachádzajúce sa v e-shope. Ceny v e-shope sú maloobchodné, uvedené v EUR.

2. KÚPA A PREDAJ

Prijatá objednávka od kupujúceho je návrhom na kúpu. Potvrdením prijatia objednávky od predávajúceho vzniká kúpno – predajný vzťah. Dodaním objednaného tovaru zaniká zmluvný vzťah.

3. OBJEDNANIE TOVARU

Kupujúci môže objednať akýkoľvek tovar uvedený v e-shope. K cene tovaru predávajúci pripočíta poštovné a balné. Tovar predávajúci zasiela kuriérskou spoločnosťou DPD na dobierku, alebo bez dobierky ak prebehla vopred platba kartou alebo vklad na účet.

Výška poštovného a balného záleží od váhy balíka, od objemu a počtu balíkov. Na požiadanie vieme vyčísliť poštovné a balné na konkrétnu objednávku. V prípade, že tovar nie je na sklade, predávajúci na túto skutočnosť upozorní kupujúceho.

Tovar sa objednáva vyplnením požadovaných údajov, následným potvrdením a odoslaním objednávky. Potvrdením a odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje pravdivosť a správnosť údajov. Kupujúci obdrží tovar za cenu platnú v čase objednania. Kupujúci sa potvrdením a odoslaním objednávky zaväzuje zaplatiť za objednaný a dodaný tovar kúpnu cenu vrátane prepravných a baliacich nákladov podľa platných obchodných podmienok.

Pri nákupe nad 70,- Eur je poštovné a balné zadarmo.

4. PLATOBNÉ PODMIENKY

Kupujúci vykoná úhradu za objednaný tovar na dobierku, platbou kartou vopred alebo vkladom na účet.

5. DODACIE PODMIENKY

Tovar a produkty v e-shope máme skladom a zasielame do 2 pracovných dní. Tovar, ktorý sa môže medzičasom vypredať, vtedy budete kontaktovaný telefonicky a dohodneme sa na ďalšom postupe. Pri tovare, ktorý nie je skladom je uvedená poznámka: Vypredaný

Kupujúci môže uviesť, či chce tovar vyzdvihnúť osobne na adrese:

Rudno nad Hronom 145, 966 51

Tekovská kúria – Hronský Beňadik, Hlavná 536, 966 53

Kuriérom DPD

6. ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY

Kupujúci môže objednávku stornovať do 12 hodín od objednania a to prostredníctvom e-mailu. Takúto objednávku považujeme za zrušenú. V e-maili je potrebné uviesť Vaše meno a číslo objednávky.

7. VRÁTENIE TOVARU

Kupujúci má právo na vrátenie tovaru do 14 dní od jeho prevzatia bez udania dôvodu podľa§12 zákona č. 108/2000 Z.z.. Kupujúci je povinný vrátiť tovar (schopný ďalšieho predaja) predávajúcemu v pôvodnom obale, nepoškodený, kompletný vrátane príslušenstva spolu s originálnym dokladom o kúpe tovaru, záručného listu, návodu atď. Zákazník hradí sám poštovné za vrátenie tovaru späť.

Kupujúci nemôže vrátiť tovar, ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj produktu zhotoveného podľa osobitých požiadaviek spotrebiteľa. Produkt, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť (napr. otvorené poháre medu, otvorené balenia medovníkov… atď). Predávajúci je povinný vyriešiť reklamáciu do 30 dní od obdržania tovaru kupujúceho.

Reklamácie sa uplatňujú po telefonickom dohovore v sídle kupujúceho, alebo na diaľku.

Záručná doba je 2 roky.  Záručná doba zaniká uplynutím 2 ročnej zákonom stanovenej lehot, poškodením spôsobeným nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom použitím na iný účel než k akému je výrobok určený, poškodený prevádzkou alebo skladovaním v nevhodných podmienkach.

9. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Predávajúci je povinný podľa zákona č. 428/2002 Z.z. O ochrane osobných údajov spracovať a uchovať údaje v databáze firmy a chrániť ich pred zneužitím.

Tieto VOP sú platné od 01.10.2021. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť VOP bez predchádzajúceho upozornenia.

Práva spotrebiteľa vo vzťahu predávajúcemu vyplývajce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších zmien a predpisov a zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji č. 108/2000 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.